Data modificării:

Ordinea de zi din 04.03.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 04.03.2021

Ordinea de zi din 04.03.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.03.2021
2. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Augustin HAGIU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
3. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Dragoș MIHALACHE ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital, pentru modificarea și completarea Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (termen de avizare: 09.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - puncte de vedere
4.2. Propunere legislativă pentru completarea art. 3 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (b44/18.02.2021) (termen de avizare: 9.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD și deputați UDMR - aviz favorabil
4.3. Propunere legislativă pentru abrogarea art. 15 alin. (6) din Legea nr. 327/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din serviciile de probațiune (b14/8.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați minorități - aviz favorabil
4.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (b15/9.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Neață Eugen - deputat PSD - aviz nefavorabil
4.5. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic (b16/9.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: deputați PSD - puncte de vedere
4.6. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară (b17/9.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: deputați PSD - aviz nefavorabil
4.7. Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 75 din Legea pentru înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor nr. 196/2018 (b18/9.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Florin Claudiu ROMAN - deputat PNL - aviz favorabil
4.8. Propunere legislativă pentru asigurarea unei alimentații sănătoase în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate (b19/9.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Robert SIGHIARTĂU - deputat PNL - puncte de vedere
4.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 53 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice (b20/9.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Robert SIGHIARTĂU - deputat PNL - puncte de vedere
4.10. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (b22/9.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL, UDMR, minorități - aviz favorabil
4.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal (b23/9.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PNL, UDMR - puncte de vedere
4.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice (b24/10.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PNL - puncte de vedere
4.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 republicată (b25/10.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - puncte de vedere
4.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare (b26/10.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
4.15. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b27/11.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
4.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actelor de identitate ale cetățenilor români (b28/11.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - puncte de vedere
4.17. Propunere legislativă privind repatrierea Sfinților Mărturisitori Ardeleni (b29/11.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - puncte de vedere
4.18. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b33/11.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați minorități - puncte de vedere
4.19. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, precum și privind acordarea unor facilități fiscale (b34/12.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: George SCARLAT - senator PNL - aviz favorabil
4.20. Propunere legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd (b35/15.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - puncte de vedere
4.21. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăților (b36/15.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil
4.22. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (b37/16.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Cozma Adrian-Felician - deputat PNL - puncte de vedere
4.23. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare și Producție pentru Cultura și Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, județul Neamț, în domeniul public al județului Neamț și în administrarea Consiliului Județean Neamț, în vederea realizării unor stații de transfer și sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Neamț" (b38/16.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil
4.24. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri (b39/16.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Roman Florin-Claudiu - deputat PNL - aviz favorabil
4.25. Propunere legislativă privind declararea municipiului Calafat "Oraș al Independenței" (b43/18.02.2021) (termen de avizare: 11.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Giugea Nicolae - deputat PNL - puncte de vedere
4.26. Proiect de Ordonanță de urgențã a Guvernului pentru modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (termen de avizare: 16.03.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - procedură de avizare reluată - puncte de vedere
4.27. Proiect de Ordonanță de urgențã a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaþã medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susþinerea activitãþii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobatã prin art.II din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.42/2020 (termen de avizare: 91603.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - procedură de avizare reluată - puncte de vedere
5. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la procedura de desfășurare a ședințelor Plenului și ale comisiilor de specialitate în sistem de videoconferință
6. Aprobarea candidaturii doamnei SPORIȘ Natalia Elena, propusă de Patronatul Național Român, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei online a Plenului din data de 24.02.2021
8. Diverse


Parteneri