Data modificării:

Ordinea de zi din 04.04.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 04.04.2017

Ordinea de zi din 04.04.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 04.04.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.03.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 90/09.03.2017) (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 31.03.2017)
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 educației naționale (plx. 161/20.03.2017) (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 04.03.2017)
3.3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (b 92/13.03.2017) (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 06.03.2017)
3.4. Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 07.04.2017)
3.5. Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 07.04.2017)
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 07.04.2017)
3.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea metodologiei privind contactarea părinților firești sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informații vizând originile sale și propriul trecut, precum și accesul părinților firești sau al rudelor biologice ale persoanelor adoptate la informații referitoare la persoana adoptată (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 07.04.2017)
3.8. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 10.04.2017)
3.9. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 10.04.2017)
3.10. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2017 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 12.04.2017)
3.11. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariale pentru salariații încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria naţională de apărare care nu desfășoară activități de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum şi pentru stabilirea activităţilor prevăzute la art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 12.04.2017)
3.12. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 12.04.2017)
3.13. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimetare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 13.04.2017)
3.14. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012 (termen de avizare conform Legii nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 13.04.2017)
4. Desigilarea plicurilor conținând buletinele de vot și numărarea voturilor în vederea alegerii președintelui Consiliului Economic și Social-turul al VI-lea
5. Diverse