Data modificării:

Ordinea de zi din 04.04.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 04.04.2023

Ordinea de zi din 04.04.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.04.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind Statutul Lucrătorului Cultural Profesionist (termen de avizare: 11.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Culturii – avizare amânată în ședințele din datele de 28.03.2023 și 29.03.2023 – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR și de completare a literei D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (termen de avizare: 12.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER și de modificare a literei D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (termen de avizare: 12.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (termen de avizare: 13.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României (termen de avizare: 13.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 884/2021 pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, a Planului de acțiune pe perioada 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea unor acte normative (b134/13.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Alfred-Robert SIMONIS - deputat PSD – aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 (republicată) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi (b135/13.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD – aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie şi Cultură a Romilor din România (b137/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Cătălin Zamfir MANEA - deputat minorități – aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru alinierea la principiul contributivităţii a pensiilor de serviciu acordate anumitor categorii din sistemul public, precum şi pentru modificarea unor acte normative (b138/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați și senatori neafiliați – aviz favorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru reducerea poverii fiscale (b139/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați – aviz favorabil cu observații
2.13. Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 din Legea nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român (b140/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, UDMR – aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere (b141/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil cu observație
2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b142/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă privind restituirea contribuţiilor de asigurări sociale în cazul nevalorificării plăţii acestora datorită neîndeplinirii vocaţiei la plata pensiei (b143/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD – aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 2 al articolului 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.110/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b144/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, UDMR,USR, neafiliați și minorități – aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă privind accesul cu prioritate pentru femei însărcinate sau persoane însoţite de copii cu vârsta pană la 5 ani (b145/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, UDMR,USR, neafiliați și minorități – aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 372 din data de 22 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare (b146/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (b147/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputat PNL, deputat UDMR – aviz favorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (b148/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: ȘIMON Gheorghe – deputat PSD – aviz favorabil
2.22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014 (b149/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD și neafiliați – aviz favorabil
2.23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (b150/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD și neafiliațI – aviz favorabil
2.24. Propunere legislativă privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional al României (b151/15.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, deputați PNL, PSD, neafiliați și minorități – puncte de vedere
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b152/15.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – aviz favorabil
2.26. Propunere legislativă privind stimularea horticulturii în medii controlate şi a horticulturii urbane (b153/15.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: PAMBUCCIAN Varujan - deputat UAR (minorități) – aviz favorabil cu observații
2.27. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii (b159/17.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – aviz favorabil
3. Solicitarea Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului ”Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 - an european al tineretului”, de prelungire a termenului limită de elaborare a studiului pentru care a fost constituită
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 04.04.2023
5. Diverse

Parteneri