Data modificării:

Ordinea de zi din 04.06.2013

Plenul CES

Ordinea de zi din 04.06.2013

Ordinea de zi din 04.06.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 04.06.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 28.05.2013 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 23.05.2013
4. Validarea domnului MĂNTESCU Iulian, ca reprezentant al C.N.S. Cartel Alfa în Plenul C.E.S., fiind astfel înlocuită doamna VELEANU Ramona Mercedes
5. Validarea domnului FEURDEAN Ioan, nominalizat de C.N.S. Cartel Alfa ca membru titular al Comisiei pentru relaţiile de muncă şi politică salarială din cadrul C.E.S., fiind astfel înlocuit domnul DANDEA Petru Sorin
6. Validarea domnului HANȚU Neculai, nominalizat de C.N.S.L.R. Frăţia ca membru titular al Comisiei pentru restructurarea și dezvoltarea economiei naţionale din cadrul C.E.S.
7. Avizarea proiectelor de acte normative:
7.1. Proiect de lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor instituţii aflate în subordinea acestuia (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 04.06.2013)
7.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii Audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002 (pl-x 142/20.05.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 30.05.2013)
7.3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (pl-x 143/20.05.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 30.05.2013)
7.4. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii (b 303/20.05.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 05.06.2013)
7.5. Propunere legislativă privind instituirea celei de-a treia zi de Paşte drept sărbătoare legală în care nu se lucrează (b 304/20.05.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 05.06.2013)
7.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. (b 280/13.05.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 05.06.2013)
7.7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (b 282/13.05.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 05.06.2013)
7.8. Propunere legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii (b 291/14.05.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 05.06.2013)
7.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 182 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (b 293/14.05.3013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 05.06.2013)
8. Aprobarea candidaturii doamnei ENE Mihaela Camelia propusă de C.N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
9. Aprobarea candidaturii doamnei MUNTEANU Beatris Manuela propusă de C.N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iaşi
10. Aprobarea candidaturii doamnei ȘARAPATIN Marta Corina propusă de C.N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
11. Aprobarea candidaturii doamnei GIURGIULESCU Luiza Aurelia propusă de C.N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
12. Aprobarea candidaturii doamnei NAVLEA Rodica propusă de C.N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
13. Aprobarea candidaturii doamnei MUȘAT Izabela Mariana propusă de C.N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Braşov
14. Aprobarea candidaturii domnului MIHĂLĂCHIOIU Marius propus de C.N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dâmboviţa
15. Aprobarea candidaturii doamnei VRACIU Bibiana Gianina propusă de C N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Neamţ
16. Aprobarea candidaturii doamnei BERAR Ida propusă de C.N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Arad
17. Aprobarea candidaturii domnului MOCÎRţ Sorin propus de C.N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Caraş-Severin
18. Aprobarea candidaturii domnului POP Simion propus de C.N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bistriţa-Năsăud
19. Aprobarea candidaturii domnului ȘTER Adrian propus de C.N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
20. Aprobarea candidaturii domnului POP Romeo Sorin propus de C.N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sălaj
21. Aprobarea candidaturii domnului APOSTOL Ciprian Octavian propus de C.N.S Cartel Alfa în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Timiş
22. Aprobarea candidaturii domnului CONSTANTIN Florin propus de C.N.SL.R Frăţia în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Olt
23. Aprobarea candidaturii doamnei RĂDUȚESCU Ana propusă de C.N.SL.R Frăţia în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Olt
24. Aprobarea candidaturii domnului MARICA Nicolae propus de U.N.P.R în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
25. Aprobarea candidaturii doamnei MĂTĂȘĂL Valerica propusă de U.N.P.R în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacău
26. Aprobarea candidaturii doamnei IGNAT Claudia Elena propusă de U.N.P.R în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
27. Aprobarea candidaturii doamnei STĂNIȘOR Monica Elena propusă de U.N.P.R în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vâlcea
28. Aprobarea candidaturii doamnei VATAU Liliana Cristina propusă de U.N.P.R în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
29. Aprobarea candidaturii doamnei NIţĂ Angela Maria propusă de U.G.I.R 1903 în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Giurgiu
30. Aprobarea candidaturii doamnei VÎLNEI Judit propusă de U.G.I.R 1903 în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
31. Aprobarea candidaturii domnului ZĂVOIU Cătălin propus de U.G.I.R 1903 în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
32. Aprobarea candidaturii domnului MUREȘAN Gabriel Marius propus de U.G.I.R 1903 în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Satu Mare
33. Aprobarea candidaturii doamnei TĂUTU Alina propusă de C.N.P.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iaşi
34. Aprobarea candidaturii doamnei GHIURCA Eugenia Monica propusă de C.N.P.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Timiş
35. Aprobarea candidaturii domnului GALICI Ciprian Virgil propus de C.N.P.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara
36. Aprobarea candidaturii domnului VERES Levente propus de C.N.P.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
37. Aprobarea candidaturii doamnei ROMANENCO Alina propusă de C.N.P.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
38. Aprobarea candidaturii domnului IANCU Constantin Daniel propus de C.N.P.R. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Galaţi
39. Aprobarea retragerii candidaturii domnului LIXANDRU Horia Alexe propus de C.S.N. Meridian pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj, aprobat prin Hotărârea Plenului C.E.S. nr. 488/16.05.2013 şi aprobarea candidaturii doamnei VELICAN Adriana Ileana propusă de C.S.N. Meridian în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
40. Nota Serviciului Juridic privind motivarea absenţelor membrilor plenului C.E.S, aflaţi în concediu de odihnă în ziua şedinţei plenului C.E.S.
41. Diverse