Data modificării:

Ordinea de zi din 04.07.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 04.07.2017

Ordinea de zi din 04.07.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 04.07.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.06.2017
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 29.06.2017
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială (termen de avizare: 07.07.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S.
4.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016 (termen de avizare: 12.07.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.F.P.
4.3. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general annual al datoriei publice aferente anului 2016 (termen de avizare: 12.07.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.F.P.
4.4. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 (termen de avizare: 12.07.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.F.P.
4.5. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx. 247/27.06.2017) (termen de avizare: 13.07.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: senator PSD
5. Validarea doamnei GORAȘ Carmen-Elisa, ca reprezentantă a U.G.I.R., în Comisia pentru protecția consumatorului și concurență loială
6. Raportul de activitate privind participarea CES România la Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai CES-urilor din statele member ale UE și ai CESE, Malta, 22-23 iunie 2017
7. Diverse