Data modificării:

Ordinea de zi din 04.10.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 04.10.2021

Ordinea de zi din 04.10.2021 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.10.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (termen de avizare: 11.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – avizare amânată în ședința din data de 29.09.2021 – adoptată în ședința Guvernului din data de 02.10.2021 - returnare către iniţiator, ca urmare a adoptării in sedinţa de Guvern

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize A.D.R., M.C.I.D., M.L.P.D..A., M.Ed., M.S., M.E., M.E.A.T., M.A.I., M.T.I.C., M.Ap.N., M.C., C.N.A.S., S.R.I., S.I.E., M.F., A.N.S.P.D.C.P., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri protecție socială a angajaților și altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (termen de avizare: 11.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – avizare amânată în ședința din data de 29.09.2021 – adoptată în ședința Guvernului din data de 2.10.2021 - returnare către iniţiator, ca urmare a adoptării in sedinţa de Guvern

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.E.A.T., M.I.P.E., M.A.I., M.S., C.N.A.S., M.J.

2.3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată (termen de avizare: 11.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Culturii - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului și a Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia (termen de avizare: 14.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Culturii - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (termen de avizare: 14.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (termen de avizare: 14.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi (termen de avizare: 14.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (termen de avizare: 14.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.9. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19 (termen de avizare: 14.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.10. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie (termen de avizare: 14.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale- aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.11. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 (termen de avizare: 14.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.12. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 precum si modificarea Legii pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie nr. 220/2008 (termen de avizare: 14.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize S.G.G., M.A.E., M.J.

2.13. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România (termen de avizare: 15.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială::avizare completă

2.14 Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (termen de avizare: 15.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.15 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022 (termen de avizare: 15.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.D.L.P.A., M.J.

2.16 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2021-2022 și a HG nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de mașter acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 (termen de avizare: 15.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.17 Propunere legislativă pentru completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (plx344/20.09.2021) (termen de avizare: 07.10.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Radu Panait – deputat USR PLUS, Alexandru Robert ZOB – senator USR PLUS- aviz favorabil
3. Diverse


Parteneri