Data modificării:

Ordinea de zi din 04.10.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 04.10.2022

Ordinea de zi din 04.10.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.10.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea, constituirea și funcționarea Băncii de Investiții și Dezvoltare (termen de avizare: 12.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil cu observații și propuneri de modificare

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 318/2022 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2022 pentru operatorii economici din industria națională de apărare care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 11.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea pentru anul 2022 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu și al plăţii pentru tinerii fermieri (termen de avizare: 12.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind stabilirea cadrului instituțional, precum și măsurile necesare pentru asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (termen de avizare: 12.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Sănătății - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Păduri 2030 (termen de avizare: 13.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu observații și propuneri de modificare

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate" și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități" (termen de avizare: 13.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.7. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri în vederea protejării consumatorului final în ceea ce privește utilizarea materialelor lemnoase și a produselor derivate din lemn, pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.9. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control în cadrul Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.10. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea valorii schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanțării, precum și a modalității de verificare și control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană (termen de avizare: 14.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.11. Propunere legislativă privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (b552/12.09.2022) (termen de avizare: 06.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil cu observații
2.12. Propunere legislativă pentru instituirea anului 2023 ca Anul Ciprian Porumbescu (b553/13.09.2022) (termen de avizare: 06.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată (b555/14.09.2022) (termen de avizare: 06.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR, PNL, PSD - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă privind protecția drepturilor consumatorilor (b556/14.09.2022) (termen de avizare: 06.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, minorități - aviz favorabil cu observații
2.15. Propunere legislativă privind interzicerea utilizării insectelor și viermilor în alimentația umană (b557/14.09.2022) (termen de avizare: 06.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – aviz nefavorabil
2.16. Propunere legislativă pentru schimbarea regimului juridic al unor morminte de război (b558/14.09.2022) (termen de avizare: 06.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – aviz favorabil cu observații
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 310 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b559/14.09.2022) (termen de avizare: 06.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.18. Propunere legislativă pentru reducerea poverii fiscale pe muncă (b563/15.09.2022) (termen de avizare: 06.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – puncte de vedere
2.19. Propunere legislativă pentru protejarea românilor și întreprinderilor românești de criza energetică (b564/15.09.2022) (termen de avizare: 06.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.20. Propunere legislativă pentru înființarea Registrului național al gravidelor și mamelor minore, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (b565/16.09.2022) (termen de avizare: 06.10.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputat PSD, PNL, UDMR – aviz favorabil
3. Adresa Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România cu privire la necesitatea unei intervenții legislative în vederea reducerii taxei clawback pentru medicamentele generice de tip II și III.
4. Nota Direcției Juridice, Resurse-Umane și Salarizare privind avizarea solicitării referitoare la necesitatea unei intervenții legislative în vederea posibilității de a crește Indicatorul Social de Referință (ISR).
5. Informare privind participarea reprezentanților CES la prima sesiune a Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2021.6. Informare privind participarea domnului Bogdan Simion la lansarea versiunii în limba română a ”Cartei Albe a IMM-urilor din România”, editată de CNIPMMR în data de 06.10.2022.
7. Nota Direcției Juridice, Resurse-Umane și Salarizare, și a Secretarului General CES privind aprobarea transformării postului de CONSILIER JURIDIC GRADUL II, gradația I (poziția 18) din statul de funcții actual, în CONSILIER JURIDIC GRADUL I, gradația I (poziția 18), ca urmare a examenului de promovare.
8. Avizarea candidaturii doamnei Dinu Adina Mihaela, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Olt.
9. Avizarea candidaturii domnului Moga Emil Dragoș, propus de Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR), în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Alba.
10. Analizarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 06.09.2022
11. Analizarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 20.09.2022 – completată conform solicitărilor
12. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 04.10.2022
13. Diverse

Parteneri