Data modificării:

Ordinea de zi din 05.02.2019

Plenul CES

Ordinea de zi din 05.02.2019

Ordinea de zi din 05.02.2019 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 (termen de avizare: 15.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare şi observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare - Obs. ref avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
1.2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (termen de avizare: 15.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 11.02.2019
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
1.3. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal- bugetar pe anul 2019 (termen de avizare: 15.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
1.4. Proiect de Lege privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară (termen de avizare: 14.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 11.02.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
2. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea CES România la Adunarea Generală Extraordinară a UCESIF ce va avea loc la Paris, în ziua de 20 martie 2019, la sediul CESE din Paris
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.02.2019
4. Diverse