Data modificării:

Ordinea de zi din 05.06.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 05.06.2018

Ordinea de zi din 05.06.2018 ora 11:30

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Biroului Executiv din data de 22.05.2018
2. Informare cu privire la activitatea CES desfășurată de la ședința din 29.05.2018 și până în prezent
3. Proiect de modificare a Regulamentului Intern al Secretariatului Tehnic al Consiliului Economic și Social
4. Aprobarea motivării absențelor următorilor membri:
a) Gr. I - Reprezentanți ai organizațiilor patronale
b) Gr. II - Reprezentanți ai organizațiilor sindicale
- a domnului Petre Tancău-Petrea de la ședințele Plenului din data de 08.05.2018 și din data de 15.05.2018
c) Gr. III - Reprezentanți ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile
- a doamnei Sevastița Grigorescu de la ședința Plenului din data de 17.04.2018
5. Situația reprezentativității U.G.I.R.
6. Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare cu privire la recomandarea Curții de Conturi a României cuprinsă în Raportul de audit financiar nr. 1393/30.03.2018
7. Revenire la referatul secretarului general înregistrat cu nr. 1995 din 04.05.2018 cu privire la neîndeplinirea condițiilor de validare ca membru Plen a domnului Florian Costache
8. Memorandum cu tema ”Asigurarea resurselor umane și financiare necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a activității curente a Consiliului Economic și Social, prin angajarea de personal contractual, în baza legislației aplicabile”
9. Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare cu privire la demararea procedurilor legate de acordarea voucherelor de vacanță, respectiv achiziționarea acestora
10. Avizarea candidaturii doamnei ROMANENCO Alina, propusă de C.N.P.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
11. Avizarea candidaturii doamnei CONSTANTINESCU Gabriela Adela, propusă de C.N.P.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Olt
12. Avizarea candidaturii domnului VERES Levente, propus de C.N.P.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
13. Adresa și scrisoarea deschisă ale domnului Ovidiu Arbureanu cu privire la postul de asistent judiciar din cadrul Tribunalului Suceava
14. Nota Direcției Achiziții Publice și Administrativ cu privire la achiziționarea de servicii de protecție și pază
15. Adresa doamnei Rodica Bărbuță, președinte Fundația MATCA-2000, către membrii Biroului Executiv și dl Secretar General Marin SULIMAN cu privire la solicitarea de analizare a posibilității de reluare a colaborării în domeniul elaborării unor studii în interesul CES
16. Stadiul finalizării următoarelor obiective și prezentarea lor spre dezbatere și aprobare Biroului Executiv, conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare
16.1. Raportul privind activitatea Consiliului Economic și Social pe anul 2017 (art. 60 ROF)
- Termen de realizare: nedefinit
- Responsabil: Marin SULIMAN
16.2. Raportul privind verificarea dosarelor membrilor Plenului conform Hotărârii Plenului nr. 6 din 09.01.2018 dosare care vor fi predate secretarului general, care prin Decizia nr. 164 din 04.04.2018 are obligația să arhiveze și să păstreze atât dosarele membrilor Plenului, cât și dosarele membrilor comisiilor de specialitate
- Termen de realizare: 25.05.2018
- Responsabil: Bogdan SIMION
16.3. Actualizarea anexelor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare
- Realizat
- Responsabil: Radu MINEA
16.4. Procedura privind înregistrarea documentelor în Registrul General de Intrări/Ieșiri al CES aprobată prin hotărârea Plenului nr. 03 din 09.01.2018
- Termen de realizare: 25.05.2018
- Responsabil: Marin SULIMAN + directorii direcțiilor ST
16.5. Punerea în concordanță a organigramei și statului de funcții cu Regulamentul de organizare și funcționare al CES
- Termen de realizare: 25.05.2018
- Responsabil: Marin SULIMAN + directorii direcțiilor ST
16.6. Proiect de modificare a Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare
17. Aprobarea ordinii de zi a ședinței Plenului din 5.06.2018, așa cum a fost transmisă
18. Diverse