Data modificării:

Ordinea de zi din 05.09.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 05.09.2017

Ordinea de zi din 05.09.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.09.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.08.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici (termen de avizare: 11.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.D.R.A.P.F.E.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) -proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil cu propuneri de modificare
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea măsurilor pentru realizarea stocurilor de siguranţă ale Sistemului Electroenergetic Naţional în ceea ce priveşte combustibilii pentru perioada sezonului rece şi volumul de apă din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018, precum şi alte măsuri privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional (termen de avizare: 12.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.E.
- Comisia pentru dez’oltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dez’oltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - şedinţă programată în data de 11.09.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil
3.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile (termen de avizare: 14.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - şedinţă programată în data de 06.09.2017
3.4. Proiect de Lege privind Fondul de Compensare a Investitorilor (termen de avizare: 14.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz nefavorabil
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru Coordonarea Industriei Naţionale de Apărare (termen de avizare: 15.09.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - propunere de aviz favorabil cu propuneri de modificare
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare şi observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
4. Diverse