Data modificării:

Ordinea de zi din 06.02.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 06.02.2014

Ordinea de zi din 06.02.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1.Informare privind şedinţa BEx din data de 06.02.2014 şi aprobarea deciziilor Bex
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.01.2014
3. Validarea domnului DRĂGHICESCU Dragoș Nicolae, ca reprezentant al Asociației Naționale a Tinerilor Producători Agricoli din România în Plenul CES
4. Validarea domnului ANGHEL Ion, ca reprezentant al Uniunii Profesiilor Liberale din România în Plenul CES
5. Validarea doamnei CAVALERU Dana-Liliana, ca reprezentantă a Asociației HR Management Club în Plenul CES
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
6.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind restructurarea în vederea privatizării a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” S.A., prin divizare parțială și înființarea unei noi societăți
7. Nota Secretarului general cu privire la bugetul CES pentru anul 2014
8. Diverse