Data modificării:

Ordinea de zi din 06.02.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 06.02.2018

Ordinea de zi din 06.02.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Validarea domnului Liviu APOSTOIU ca vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social, în
conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
2. Validarea domnului Radu MINEA ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 06.02.2018
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 30.01.2018
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice (termen de avizare: 15.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 05.02.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 05.02.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţăprogramată în data de 12.02.2018 - Obs.: avize complete
5.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă (termen de avizare: 15.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 05.02.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 05.02.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 12.02.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 12.02.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.M.J.S., lipsă avize M.F.P., M.J.
5.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/ 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (termen de avizare: 15.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 05.02.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 12.02.2018
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - şedinţă programată în data de 05.02.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 12.02.2018 - Obs.: lipsă avize M.F.P., M.J., C.C.
5.4. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 16.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 05.02.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 12.02.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 12.02.2018 - Obs.: lipsă avize M.J., M.D.R.A.P., M.E.N., M.A.E., M.F.P. ministrul delegat pentru afaceri europene
5.5. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 16.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec. - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 05.02.2018
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 05.02.2018
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - şedinţă programată în data de 05.02.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.T., lipsă avize M.M.J.S., ministrul delegat pentru afaceri europene, M.A.E., M.J.
5.6. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 16.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.Ec. - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 05.02.2018
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - şedinţă programată în data de 05.02.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 12.02.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.Ec., A.N.P.C., lipsă avize M.F.P., M.A.I., B.N.R., ministrul delegat pentru afaceri europene, M.A.E., M.J.
6. Diverse