Data modificării:

Ordinea de zi din 06.03.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 06.03.2014

Ordinea de zi din 06.03.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 06.03.2014 şi aprobarea deciziilor Bex
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.02.2014
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) și (2) ale art. 135 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (b 27/11.02.2014)
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (b 31/11.02.2014)
3.3. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 43/17.02.2014)
3.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 55 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 45/18.02.2014)
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice
4. Nota Secretarului general cu privire la elaborarea de către CES în cursul anului curent a unor studii în domeniul socio-economic
5. Nota Secretarului general cu privire la bugetul CES pentru anul 2014
6. Diverse
6.1. Informare - Adresa Tribunalului Ilfov prin care acesta solicită CES analizarea posibilității de suplimentare a statului de funcții și de personal al acestui tribunal