Data modificării:

Ordinea de zi din 06.03.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 06.03.2018

Ordinea de zi din 06.03.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.02.2018
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 6 alin. (1) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare și art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (termen de avizare: 13.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.E.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.Ec., M.T., A.A.A.S., M.A.D.R., M.M.A.C.A., M.Turismului, M.F.P., M.J.
2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale: ,,Dezvoltarea pe teritoriul României a sistemului național de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria - România - Ungaria - Austria - gazoduct Podișor - Horia GMS și trei noi stații de comprimare (Jupa, Bibesti și Podișor ) (etapa 1)" (termen de avizare: 13.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.E.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observații
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.D.R.A.P., M.A.D.R., M.Ec., M.C.I.N., M.J.
2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind înscrierea bunurilor mobile aflate în administrarea Ministerului Energiei, aferente coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "S.N.G.N. ROMGAZ-S.A. - Conductă de aducţiune a sondei 15 Bilciureşti", judeţul Dâmboviţa", în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (termen de avizare: 13.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.E.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.J.
2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2013 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Justiției a unei activități finanțate integral din venituri proprii (termen de avizare: 14.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.J.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
2.5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (plx44/26.02.2018) (termen de avizare: 14.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori P.S.D.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - propunere amânare
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale - Republicare (plx45/26.02.2018) (termen de avizare: 14.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: senator P.M.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) propunere amânare
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 99 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (plx 73/28.02.2018) (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați U.D.M.R., P.S.D., ALDE
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
2.8. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.M.J.S. - procedură de avizare reluată
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observație
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 12.03.2018 - proiect de aviz favorabil formulat în etapa de avizare inițială
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
2.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 3 din Legea nr. 152/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b34/19.02.2018 (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) -Inițiatori: deputați P.M.P., U.D.M.R.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - propunere amânare
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 12.03.2018
2.10. Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și unitățile bugetare (b39/19.02.2018) (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați P.S.D., P.N.L., U.D.M.R., P.M.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - propunere amânare
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 12.03.2018
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă privind susținerea eliminării autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani și acordarea de voucher valoric, în sumă de 4.500 lei, pentru achiziția de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus și surse alternative/ ecologice (b43/21.02.2018) (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați P.N.L., ALDE, P.M.P., P.S.D.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - propunere amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil cu observație
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 3 alineatul (3^1) din Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 (b45/22.02.2018) (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați U.D.M.R.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - propunere amânare
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1916 (b46/22.02.2018) (termen de avizare: 16.03.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați U.D.M.R., P.S.D.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - propunere amânare
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - ședință programată în data de 12.03.2018
3. Diverse