Data modificării:

Ordinea de zi din 06.07.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 06.07.2021

Ordinea de zi din 06.07.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 06.07.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea Ordonanței nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România și a altor acte normative (termen de avizare: 09.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – avizare amânată în ședința din data de 29.06.2021 – returnare către inițiator, ca urmare a adoptării în ședința Guvernului din data de 29.06.2021

Obs. 1: ref. avizare interministerială: avizare completă

Obs. 2: adoptată în ședința Guvernului din data de 29.06.2021

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea prelungirii Programului naţional "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate" și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 251/ 2015 privind aprobarea Programului naţional "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate" (termen de avizare: 08.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației – retransmis spre avizare – aviz favorabil

Obs. 1 ref. avizare interministerială: avizare completă

Obs. 2: adoptată în ședința Guvernului din data de 24.06.2021 sub titulatura HOTĂRÂRE de modificare și completare a Hotărârii nr. 251 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea Programului naţional "Sprijin la bacalaureat, acces la facultate"

2.3. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2020 (termen de avizare: 13.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2020 (termen de avizare: 13.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020 (termen de avizare:13.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri privind creșterea porcinelor, pentru aprobarea Programului pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane în România, precum și pentru modificarea unor acte normative (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Secretariatul General al Guvernului – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.D.R., M.M.A.P., M.A.I., M.Ap.N., M.S., A.N.A.F., M.E.A.T., M.A.E., M.F., M.J.

2.7. Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri pentru acordarea drepturilor salariale personalului din echipele de proiecte finanțate din fonduri europene (b262/16.06.2021) (termen de avizare: 08.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Rujan Ion-Cristinel - senator PSD; Manta Claudiu - deputat PSD; Weber Mihai - deputat PSD – aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr.169/1997 (b263/17.06.2021) (termen de avizare: 08.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PNL – aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare (b264/17.06.2021) (termen de avizare: 08.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL – aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (b271/18.06.2021) (termen de avizare: 08.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – puncte de vedere
2.11. Propunere legislativă pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (b272/18.06.2021) (termen de avizare: 08.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 (plx282/22.06.2021) (termen de avizare: 08.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS și deputați AUR – aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr.133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare (plx283/22.06.2021) (termen de avizare: 08.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS și deputați AUR, PNL – aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă ”Legea acvaculturii” (b280/23.06.2021) (termen de avizare: 9.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL – puncte de vedere
3. Propunere de autosesizare și emitere a unui punct de vedere referitor la posibila întrerupere sau anulare a procedurii de înscriere a proiectului minier Roșia Montană în lista patrimoniului mondial UNESCO
4. Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare referitoare la adresa Uniunii Generale a Industriașior din România cu privire la propunerea de modificare a art. 15 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Economic și Social
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 23.06.2021
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 24.06.2021
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 06.07.2021
8. Diverse


Parteneri