Data modificării:

Ordinea de zi din 06.08.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 06.08.2015

Ordinea de zi din 06.08.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 06.08.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.05.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.07.2015 (ședință fără cvorum)
2.7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 09.07.2015 (ședință fără cvorum)
2.8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 14.07.2015 (ședință fără cvorum)
2.9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 23.07.2015 (ședință fără cvorum)
2.10. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.07.2015 (ședință fără cvorum)
3. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Carmen-Ecaterina, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
4. Aprobarea candidaturii doamnei CAMILAR Mihaela, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iași
5. Aprobarea candidaturii doamnei OTOVESCU Liliana Camelia, propusă de U.G.I.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
6. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Emilia, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacău
7. Nota Secretarului General referitoare la modificarea Statului de funcții al Secretariatului Tehnic pe anul 2015
8. Nota Secretarului General referitoare la constituirea noilor comisii de specialitate permanente ale C.E.S.
9. Nota Secretarului General privind propunerea de validare a indemnizațiilor lunare pentru președinte C.E.S., membrii Plenului C.E.S. și membrii comisiilor de specialitate
10. Nota Secretarului General privind achiziționarea unui autoturism nou
11. Notă privind participarea Președintelui CES România la evenimentul de sfârșit de mandat al Președintelui Henri Malosse și la seminarul organizat cu această ocazie, cu titlul ,,Schimbarea este încă posibilă în Europa?” Parlamentul European, Bruxelles-7 septembrie 2015
12. Informarea dlui Radu Dumitru Maximilian Minea referitoare la situația actuală a ramurii Cercetare Științifică-Dezvoltare Tehnologică, iulie 2015
13. Diverse