Data modificării:

Ordinea de zi din 06.09.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 06.09.2012

Ordinea de zi din 06.09.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 06.09.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 30.08.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
7. Discuţii pe marginea prevederilor art. 16 alin. (1) lit. t) şi art. 29 alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social
8. Situaţia nominalizării membrilor Consiliului Economic şi Social în cadrul Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP)/ comitetelor consultative/ grupurilor de lucru
9. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care se solicită desemnarea de reprezentanţi care să participe la întâlnirile tehnice din grupul de lucru „Comunităţi defavorizate” din cadrul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională
10. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care se solicită desemnarea de reprezentanţi care să participe la întâlnirile tehnice din grupul de lucru „Mediul de afaceri” din cadrul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională
11. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care se solicită desemnarea de reprezentanţi care să participe la întâlnirile tehnice din grupul de lucru „Eficienţă energetică” din cadrul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională
12. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care se solicită desemnarea de reprezentanţi care să participe la întâlnirile tehnice din grupul de lucru „Dezvoltare urbană” din cadrul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională
13. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin care se solicită desemnarea de reprezentanţi care să participe la întâlnirile tehnice din grupul de lucru „Infrastructură regională şi locală” din cadrul Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională
14. Diverse