Data modificării:

Ordinea de zi din 07.01.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 07.01.2021

ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE A PLENULUI CONSILIULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL PENTRU MANDATUL 2021 - 2024 din data de 07.01.2021

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței Plenului din data de 07.01.2021
2. Informarea Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare cu privire la prevederile legale aplicabile în cazul procedurii de constituire a noului Plen
3. Informarea dlui Secretar General Marin SULIMAN cu privire la situația membrilor validați ca membri ai Plenului la data de 06.01.2021, precum și cu privire la etapele de urmat
4. Nominalizarea de către fiecare parte a unui vicepreședinte și a unui membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, conform prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare
5. Nominalizarea de către fiecare parte a câte unui membru pentru a face parte din comisia tripartită constituită în scopul numărării voturilor exprimate conform prevederilor art. 38 alin. (1) lit. f) și lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare.

Parteneri