Data modificării:

Ordinea de zi din 07.02.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 07.02.2023

Ordinea de zi din 07.02.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 07.02.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege privind statutul grefierilor și al altor categorii de personal care ocupă funcții de specialitate în cadrul instanțelor judecătorești, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Național de Expertize Criminalistice (termen de avizare: 13.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, investigare și soluționare a sesizărilor ce vizează practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (termen de avizare: 15.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Consiliul Concurenței - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 (termen de avizare: 16.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale (termen de avizare: 17.02.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.J.

3. Aprobarea sesizării formulate de doamna Corina Murafa-Benga cu privire la elaborarea unui punct de vedere în ceea ce privește aprobarea de către Guvern, fără solicitarea avizului CES, a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
4. Aprobarea execuției bugetare a Consiliului Economic și Social la data de 31.12.2022
5. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 04.01.2023
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 10.01.2023
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 17.01.2023
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 26.01.2023
9. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 07.02.2023
10. Diverse


Parteneri