Data modificării:

Ordinea de zi din 07.04.2011

Plenul CES

Ordinea de zi din 07.04.2011

Ordinea de zi din 07.04.2011 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 31.03.2011, 07.04.2001 şi aprobarea deciziilor BEx.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.03.2011.
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei BEx din data de 31.03.2011.
4. Validarea ca membru Plen a dlui Karoly BORBELY (Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri), fiind înlocuită dna Irinel CRISTU.
5. Validarea ca membru al Plenului a dlui ştefan TEOROC, reprezentant BNS, fiind înlocuit dl Dănuţ CHELARU.
6. Validarea dlui Severel Simion HĂNCESCU reprezentant CSDR, ca membru titular în Comisia pentru învăţământ, cercetare şi cultură, fiind înlocuită dna Mariana BECIC.
7. Notă cu privire la aspectele organizatorice legate de vizita delegaţiei CNEL Italia la CES România în perioada 4-6 mai 2011.
 - protocol de acord, aprobarea programului, identificarea şi aprobarea surselor de finanţare.
8. Notă cu privire la participarea la Reuniunea anuală a Secretarilor generali din Uniunea Europeană, Haga, 12-13 mai 2011.
9. Notă cu privire la apelul la candidatura Consiliului de Administraţie AICESIS, pentru perioada 2011-2013.
10. Notă cu privire la vizita delegaţiei tripartite a Comisiei Naţionale pentru Consultări Tripartite şi Negociere Colectivă din Republica Moldova.
11. Avizarea proiectelor de acte normative:
11.1. Propunere legislativă privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii (b 158/17.03.2011).
11.2. Proiect de Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.
11.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social (b 171/23.03.2011)
11.4. Proiectul Legii Dialogului Social.
12. Diverse