Data modificării:

Ordinea de zi din 07.04.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 07.04.2015

Ordinea de zi din 07.04.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 07.04.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.02.2015 (ședință fără cvorum)
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.02.2015 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.03.2015 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.03.2015 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.03.2015 (ședință fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.03.2015 (ședință fără cvorum)
2.7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.04.2015 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului VLAD Alexandru, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
4. Validarea domnului LUCAN Eugen, ca reprezentant al Asociaţiei Angel, Educaţie, Terapie, Asistenţă Socială, Evaluare, Consultanţă, Formare, Supervizare, Management, Cercetare în noul Plen CES
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Proiect de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
5.2. Proiect de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
5.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
5.4. Propunere legislativă privind acordarea unor beneficii sub formă de tichete sociale, în vederea creșterii accesului și prezenței în învățământul preșcolar a copiilor dezavantajați (b 108/17.03.2015)
5.5. Propunere legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (plx.316/30.03.2015)
5.6. Proiect de Hotarare a Guvernului privind infiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare in domeniul protectiei mediului, ecologiei si dezvoltarii durabile prin reorganizarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Mediului precum si pentru actualizarea datelor de patrimoniu
6. Aprobarea candidaturii domnului CORĂȚU Marius-Daniel, propus de B.N.S. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
7. Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice referitoare la solicitarea de desemnare a unor reprezentanți în calitate de membru titular și supleant în Comitetul de monitorizare pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (CM POCA 2014-2020) și adresa de revenire
8. Adresa Ministerului Fondurilor Europene referitoare la componența Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (CM POAT 2014-2020)
9. Nota Biroului Resurse Umane referitoare la aprobarea modificării Statului de funcții pe anul 2015 începând cu data de 01.04.2015
10. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Economic și Social pe anul 2014
11. Diverse