Data modificării:

Ordinea de zi din 07.04.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 07.04.2021

Ordinea de zi din 07.04.2021 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 07.04.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare (termen de avizare: 09.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - retransmis spre avizare - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.D.L.P.A., A.N.F.P., M.A.I., M.Ap.N., M.E.A.T., M.S., M.Ed., M.F., M.J.

2.2. Proiect de Hotãrâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotãrârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piațã medie - IMM INVEST ROMÂNIA (termen de avizare: 16.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate și adoptarea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (termen de avizare: 16.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate - procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE", precum și a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE" (termen de avizare: 16.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu observație și propuneri de modificare

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial și a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia (termen de avizare: 16.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet

2.6. Propunere legislativă pentru completarea art.112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx129/22.03.2021) (termen de avizare: 07.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD, UDMR, minorități - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei(plx130/22.03.2021) (termen de avizare: 7.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz nefavorabil
2.8. Propunere legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (b85/16.03.2021) (termen de avizare: 08.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Năsui Claudiu-Iulius-Gavril - deputat USR PLUS - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță (b86/17.03.2021) (termen de avizare: 08.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil cu observații
2.10. Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b87/17.03.2021) (termen de avizare: 08.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Rujan Ion-Cristinel - senator PSD; Manta Claudiu - deputat PSD; Weber Mihai - deputat PSD -aviz favorabil
2.11. Propunere legislativă pentru abrogarea alin. (6) al art. 34 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (b89/18.03.2021) (termen de avizare: 08.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Făgărăşian Valentin-Ilie - deputat PNL - aviz nefavorabil
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (b90/18.03.2021) (termen de avizare: 08.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (7) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020 (b91/18.03.2021) (termen de avizare: 8.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz favorabil
2.14. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale (b94/18.03.2021) (termen de avizare: 08.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR -aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (b95/18.03.2021) (termen de avizare: 08.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori AUR - aviz favorabil
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b96/18.03.2021) (termen de avizare: 08.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil cu observații
2.17. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b97/19.03.2021) (termen de avizare: 08.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS -aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă pentru modificarea lit. e) și f) a art. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996 (b98/23.03.2021) (termen de avizare: 13.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PNL - aviz favorabil
2.19. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 (b99/23.03.2021) (termen de avizare: 13.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputat PNL, USR, UDMR, minorități - aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b100/23.03.2021) (termen de avizare: 13.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL -aviz nefavorabil
2.21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (b101/23.03.2021) (termen de avizare: 13.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil cu observație
2.22. Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 15 februarie ca Zi Națională a Lecturii (b102/23.03.2021) (termen de avizare: 13.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz favorabil
2.23. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b104/24.03.2021) (termen de avizare: 13.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD -aviz favorabil
2.24. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004 cu modificările și completările ulterioare (b105/24.03.2021) (termen de avizare: 13.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
2.25. Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b106/24.03.2021) (termen de avizare: 13.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați minorități -puncte de vedere
3. Aprobarea candidaturii doamnei TRĂISTARU Rodica, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România-Frăția, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Constanța
4. Adresa Confederației Sindicale Democratice din România cu privire la propunerile de modificare solicitate de Consiliul Superior al Magistraturii cu ocazia avizării proiectului de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii, a proiectului de Lege privind organizarea judiciară și a proiectului Legii privind statutul magistraţilor
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 06.04.2021
6. Diverse

Parteneri