Data modificării:

Ordinea de zi din 07.06.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 07.06.2012

Ordinea de zi din 07.06.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 07.06.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 29.05.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b 166/04.05.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 05.06.2012)
4.2. Propunere legislativă pentru completarea art. 68 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (pl-x 136/29.05.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 11.06.2012)
4.3. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 12.06.2012)
4.4. Proiect de Ordonanţă de urgentă privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 12.06.2012)
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
7. Aprobarea candidaturii dnei POPESCU Elena Mihaela, propusă de B.N.S. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
8. Diverse:
8.1. Adresa M.J. nr. 2/48761/2012, înregistrată la CES cu nr. 1178/29.05.2012, referitoare la eliberarea din funcţia de secretar de stat a dnei Alina Mihaela Bica şi propunerea de numire în Consiliul Economic şi Social a dlui Secretar de stat Ovidiu Puţura;
8.2. Adresa dlui Valentin Mocanu, înregistrată la CES cu nr. 1178/29.05.2012, prin care acesta îşi prezintă demisia din funcţia de membru al Plenului şi de vicepreşedinte al Consiliului Economic şi Social