Data modificării:

Ordinea de zi din 07.09.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 07.09.2021

Ordinea de zi din 07.09.2021 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 07.09.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (termen de avizare: 10.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației – avizare amânată în ședința din data de 31.08.2021 - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.S., M.F., M.M.P.S., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (termen de avizare: 13.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – returnare către iniţiator, ca urmare a adoptării in sedinţa de Guvern din data de 30.08.2021

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 (termen de avizare: 16.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (termen de avizare: 16.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale (termen de avizare: 21.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației – procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avize complete

3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 24.08.2021
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 07.09.2021
5. Diverse


Parteneri