Data modificării:

Ordinea de zi din 07.12.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 07.12.2022

Ordinea de zi din 07.12.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 07.12.2022
2. Validarea domnului Sterică FUDULEA ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social
3. Validarea doamnei Doina CIOMAG ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 11 decembrie 2022 - 11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători (Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022 – 11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, stabilirea unor condiționalități pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport feroviar și Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. în vederea implementării obligațiilor de serviciu public feroviar din România, precum și de aprobare a metodologiilor de predare în cadrul contractelor de servicii publice cu atribuire directă a materialului rulant feroviar achiziționat cu fonduri europene) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele masuri pentru acordarea sprijinului necesar populației vulnerabile pentru compensarea prețului la energie cu finantare din fonduri externe nerambursabile (termen de avizare: 14.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Investitiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora (termen de avizare: 14.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Investitiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.4. Proiect de Lege privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare (termen de avizare: 14.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.5. Proiect de Lege privind securitatea și apărarea cibernetică a României precum și pentru completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată (termen de avizare: 14.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind îngrijirea de lungă durată și îmbătrânire activă pentru perioada 2023-2030 (termen de avizare: 14.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Programului Statistic Național Multianual 2022-2024 (termen de avizare: 15.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Institutul Național de Statistică, Secretariatul General al Guvernului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.8. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic National 2022-2027 (termen de avizare: 15.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Institutul Național de Statistică, Secretariatul General al Guvernului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.9. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 16.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Sportului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Energiei, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

4.10. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (plx724/23.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, PNL, AUR, UDMR, minorități, neafiliați - aviz favorabil cu propuneri de modificare
4.11. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea „Legii educației naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011” (plx725/23.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați PNL, UDMR, minorități - aviz favorabil
4.12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor si procurorilor (plx726/23.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Kocsis-Cristea Alexandru – deputat neafiliat - aviz favorabil
4.13. Propunere legislativă pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b735/14.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz nefavorabil
4.14. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Organizaţiilor de Pensionari şi al Persoanelor Vârstnice (b736/15.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Solomon Adrian - deputat PSD - aviz favorabil
4.15. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (b737/15.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - avizare amânată
4.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b738/15.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
4.17. Propunere legislativă pentru completarea art 51 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale (b739/15.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori UDMR, senatori și deputați PSD - puncte de vedere
4.18. Propunere legislativă pentru completarea art 165 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b740/15.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - puncte de vedere
4.19. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea "Legii nr. 194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare" și "Legii nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri" (b741/15.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz nefavorabil
4.20. Propunere legislativă pentru completarea art.54 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (b742/16.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
4.21. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (b743/16.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil cu observații
4.22. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr. 500/2002 a Finanțelor Publice (b744/16.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil
4.23. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 207/2015, privind codul de procedură fiscală (b745/16.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD,PNL, UDMR și minorități - aviz favorabil
4.24. Propunere legislativă pentru înființarea Băncii pentru Dezvoltarea Agriculturii din România - Banca Agricolă S.A. (b749/17.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz nefavorabil
4.25. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.372 din 13 decembrie 2005 privind performanța energetică a clădirilor (b753/18.11.2022) (termen de avizare: 13.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
4.26. Propunere legislativă pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 (b768/24.11.2022) (termen de avizare: 16.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați minorități - aviz nefavorabil
4.27. Propunere legislativă pentru completarea art.190 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (b769/24.11.2022) (termen de avizare: 16.12.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați minorități - aviz nefavorabil
5. Aprobarea punctului de vedere cu privire la proiectul de propunere de politică publică pentru incluziunea socială a persoanelor fără adăpost, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare6. Aprobarea Studiului ”Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică”, elaborat de comisia temporară constituită în acest scop
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 08.11.2022
8. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 15.11.2022
9. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 07.12.2022
10. Diverse

Parteneri