Data modificării:

Ordinea de zi din 08.03.2012

Plenul CES

Ordinea de zi din 08.03.2012

Ordinea de zi din 08.03.2012 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 08.03.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.09.2011
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 26.01.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 02.02.2012
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Plenului din data de 02.02.2012
6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 09.02.2012
7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 23.02.2012
8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Plenului din data de 01.03.2012
9. Informare privind şedinţa Plenului din 09.02.2012
10. Informare privind şedinţa Plenului din 16.02.2012
11. Informare privind şedinţa Plenului din 23.02.2012
12. Informare privind şedinţa Plenului din 01.03.2012
13. Avizarea proiectelor de acte normative:
13.1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 36/02.02.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 07.03.2012)
13.2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 42/15.02.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 07.03.2012)
13.3. Propunere legislativă privind crearea unor oportunităţi de asigurare pentru persoanele care nu au calitatea de pensionari şi care nu au fost asigurate în sistemul public de pensii (b 47/22.02.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 14.03.2012)
13.4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 61/22.02.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 14.03.2012)
13.5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011 (b 62/22.02.2012) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011 - 14.03.2012)
14. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş
15. Nota Serviciului Juridic privind propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de nominalizare a unui membru în Comisia pentru relaţiile de muncă şi politică salarială
16. Validarea ca membru al Plenului CES a domnului Dan Matei AGATHON, reprezentant al U.G.I.R., fiind înlocuit dl ştefan VARFALVI
17. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUȚ
18. Nominalizarea unui reprezentant al părţii patronale ca membru BEx, în locul dlui Gheorghe LEMNARU
19. Aprobarea organigramei Secretariatului Tehnic al CES pe anul 2012 şi a statului de funcţii
20. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
21. Aprobarea bugetului CES pe anul 2012
22. Diverse