Data modificării:

Ordinea de zi din 08.03.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 08.03.2022

Ordinea de zi din 08.03.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 08.03.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea art.6^1 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completările ulterioare, precum și unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie - 14 octombrie 2022 (termen de avizare: 09.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată în ședința din data de 01.03.2022 - returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării (termen de avizare: 11.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – avizare amânată în ședința din data de 01.03.2022- aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor 2022-2026 (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2022 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.5. Propunere legislativă pentru scăderea prețurilor la combustibil prin reducerea poverii taxelor și modificarea art.291 alin.(3) din Legea 227/2015 Codul Fiscal (b70/21.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (b72/22.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD și deputat UDTTMR (minorități) - aviz nefavorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (b73/22.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD, PNL, USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (b74/22.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 15 mai 2020 (b75/22.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori USR - aviz favorabil
2.10. Propunere legislativă privind abrogarea Legii nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București (b77/23.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Diana IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ - senator Neafiliat - aviz nefavorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat (b78/23.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR și deputați PSD și UDMR – avizare amânată
2.12. Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (b79/23.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați USR și PNL - aviz nefavorabil
2.13. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (b80/23.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL și PSD - aviz nefavorabil
2.14. Propunere legislativă privind Statutul asistenților maternali profesioniști (b81/23.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL și AUR - aviz favorabil
2.15. Propunere legislativă pentru adoptarea unor măsuri fiscale cu caracter temporar pentru livrarea de carburanți (b82/23.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil cu observații
2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (b83/23.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.17. Propunere legislativă de completare și modificare a Legii nr.213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților (b88/25.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.18. Propunere legislativă privind modificarea și completarea art. 164 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu privire la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată la valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent (b89/25.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – puncte de vedere
2.19. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.90 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic și înființarea registrului terenurilor degradate ce trebuie împădurite (b90/25.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil
2.20. Propunere legislativă pentru modificarea art.60 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare (b91/25.02.2022) (termen de avizare: 16.03.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - puncte de vedere
3. Informare - Comunicatul de presă al Comitetului Economic și Social European: Europa nu este în siguranță dacă Ucraina nu este în siguranță și protejată
4. Informare - Proiectul de declarație comună a CES-urilor europene din cadrul AICESIS privind situația din Ucraina și raportul cu Camera Civică a Federației Ruse
5. Informare - Scrisoarea trimisă de președinta Camerei Civice a Federației Ruse, în calitate de președinte al AICESIS
6. Înființarea comisiei temporare ”Solidari cu Ucraina” – pentru monitorizarea măsurilor autorităților publice și a activităților partenerilor sociali și civici în legătură cu criza umanitară și consecințele economico-sociale ale războiului din Ucraina și pentru sprijinirea răspunsului Consiliului Economic și Social în acest context
7. Aprobarea minutei ședinței Plenului din data de 03.02.2022
8. Aprobarea minutei ședinței Plenului din data de 11.02.2022
9. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 08.03.2022
10. Diverse


Parteneri