Data modificării:

Ordinea de zi din 08.05.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 08.05.2014

Ordinea de zi din 08.05.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 08.05.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.05.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.02.2014
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.03.2014 (şedinţă fără cvorum)
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.04.2014 (şedinţă fără cvorum)
6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 10.04.2014 (şedinţă fără cvorum)
7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.04.2014 (şedinţă fără cvorum)
8. Validarea domnului ROGOJINARU Liviu, ca reprezentant al C.N.I.P.M.M.R. în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul JIANU Florin
9. Validarea domnului HOMOȘ Ion, ca reprezentant al C.N.S. ”Cartel ALFA” în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul HOSSU Bogdan Iuliu
10. Validarea domnului DRĂGHICESCU Dragoș Nicolae, ca reprezentant al Asociației Naționale a Tinerilor Producători Agricoli din România în noul Plen CES
11. Avizarea proiectelor de acte normative:
11.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare
11.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale (plx.180/14.04.2014)
11.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 (plx.181/14.04.2014)
11.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 106 din Legea 263/2010 (b 207/8.04.2014)
11.5. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b 213/8.04.2014)
11.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 215/8.04.2014)
11.7. Propunere legislativă pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 217/9.04.2014)
11.8. Proiect de Hotarâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 85/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital privat al Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice “Electrica”-S.A. București
11.9. Propunere legislativă privind tichetul de servicii destinat plății prestațiilor casnice la domiciliu și prestațiilor cu caracter ocazional sau sezonier (b 229/15.04.2014)
11.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii (b 231/15.04.2014)
11.11. Propunere legislativă pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Codul muncii-Legea nr. 53/2003 - republicată (b 236/16.04.2014)
11.12. Propunere legislativă pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (b 239/16.04.2014)
11.13. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (plx.222/28.04.2014)
12. Raportul Secretarului general referitor la studiile elaborate de CES în perioada 2011-2013
13. Propuneri pentru teme de studii ale CES pentru anul 2014
14. Nota Secretarului general cu privire la bugetul CES pentru anul 2014
15. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la Simpozionul Internațional ”O politică de migrație globală și comună în Europa: care sunt provocările pentru cooperarea cu țările terțe”
16. Aprobarea candidaturii doamnei GLINȚĂ Gabriela, propusă de U.G.I.R.-1903, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
17. Aprobarea bugetului alocat desfășurării Adunării Generale a AICESIS, programată a avea loc la București în perioada 25-27 iunie 2014
18. Adresa Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8819/1154/2012/16.04.2014 referitoare la posibilitatea creării unor jurisdicții administrative la nivelul direcțiilor de muncă din fiecare județ și Municipiul București
19. Adresa C.S.D.R. nr. 94/6.05.2014 referitoare la intenția Consiliului Superior al Magistraturii de creare a unor jurisdicții administrative la nivelul direcțiilor de muncă din fiecare județ și Municipiul București
20. Diverse
20.1. Informare cu privire la întâlnirea membrilor Biroului Executiv cu dna Ioana-Maria Petrescu, ministrul finanțelor publice, și cu dl Dan Manolescu, secretar de stat, desfășurată în data de 05.05.2014
20.2. Informare cu privire la programul de desfășurare a Adunării Generale a AICESIS, programată a avea loc la București în perioada 25-27 iunie 2014