Data modificării:

Ordinea de zi din 08.05.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 08.05.2018

Ordinea de zi din 08.05.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 08.05.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.04.2018
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.04.2018
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.05.2018
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile componente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterea infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date (b171/11.04.2018) (termen de avizare: 08.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori PSD
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
5.2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (b173/11.04.2018) (termen de avizare: 8.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP, USR, PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
5.3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 11.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) -proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz A.S.F., M.A.E., ministru delegat pentru fonduri europene, M.J.
5.4. Proiect de Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (termen de avizare: 14.05.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) -proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare şi observaţii
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
6. Aprobarea Raportului privind execuţia bugetară pe anul 2017 şi execuţia bugetară pe primele trei luni ale anului 2018, conform prevederilor art. 20 lit. f) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 18 lit. f) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
7. Aprobarea candidaturii domnului ELISEI - UZUN Constantin, propus de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mureş
8. Aprobarea candidaturii domnului DRĂGĂNESCU Ştefan, propus de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Giurgiu
9. Aprobarea candidaturii domnului MANITA Vasile - Cristian, propus de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bistriţa Năsăud
10. Aprobarea candidaturii doamnei BASARABESCU Doina, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
11. Aprobarea candidaturii doamnei BUTNARU Daniela, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
12. Aprobarea candidaturii domnului STOICULESCU Cătălin, propus de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
13. Aprobarea candidaturii doamnei BISCAN Liliana - Maria, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Suceava
14. Aprobarea candidaturii doamnei RISTA Nicoleta - Eugenia, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara
15. Aprobarea candidaturii doamnei IANCULESCU Janina - Alexandra, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bucureşti
16. Aprobarea candidaturii doamnei MĂRCULESCU Miliana Gabriela, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
17. Aprobarea candidaturii doamnei PĂRĂSCUŢĂ Elena, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Botoşani
18. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea CES România la celebrarea aniversării a 60 de ani de existenţă a Comitetului Economic şi Social European (CESE) şi la seminarul Zilele Societăţii Civile 2018, organizate de CESE la Bruxelles, în zilele de 24-25 mai 2018
19. Diverse