Data modificării:

Ordinea de zi din 08.10.2013

Plenul CES

Ordinea de zi din 08.10.2013

Ordinea de zi din 08.10.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 08.10.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.09.2013
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.10.2013
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă privind adoptarea de măsuri specifice în vederea dezvoltării comunităților sărace (b 590/18.09.2013)
4.2. Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de contractare şi/sau garantare de finanţări rambursabile de către Municipiul Bucureşti
4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz-S.A. Mediaș și a mandatului instituției publice implicate în derularea acestui proces, cu modificările ulterioare
4.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii
5. Diverse