Data modificării:

Ordinea de zi din 08.12.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 08.12.2015

Ordinea de zi din 08.12.2015 ora 15:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 08.12.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.11.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 3.12.2015 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului NEGOIȚĂ Voinea, ca reprezentant al C.S.N. MERIDIAN în Comisia pentru administrație publică și ordine publică
4. Validarea domnului SOARE Constantin-Mihail, ca reprezentant al C.S.N. MERIDIAN în Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente
5. Validarea doamnei SÎRBU Iulia-Georgiana, ca reprezentantă a C.N.I.P.M.M.R. în Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente
6. Validarea doamnei GRIGORAȘ Dumitrița, ca reprezentantă a C.N.I.P.M.M.R. în Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă
7. Validarea doamnei NICULAE Elena-Maria, ca reprezentantă a C.N.I.P.M.M.R. în Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
8. Validarea doamnei TRUICĂ Petronela-Alina, ca reprezentantă a C.N.I.P.M.M.R. în Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri
9. Avizarea proiectelor de acte normative:
9.1. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016
9.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
9.3. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
9.4. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
9.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016
10. Diverse