Data modificării:

Ordinea de zi din 08.12.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 08.12.2023

Ordinea de zi din 08.12.2023 ora 09:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 08.12.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale pentru formarea adulților 2023-2027 (termen de avizare: 12.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată în ședințele din data de 29.11.2023 și din data de 06.12.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.F., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului Național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027 (termen de avizare: 19.12.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

Parteneri