Data modificării:

Ordinea de zi din 09.05.2013

Plenul CES

Ordinea de zi din 09.05.2013

Ordinea de zi din 09.05.2013 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 09.05.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 25.04.2013 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.04.2013
4. Validarea domnului Ion HOMOȘ nominalizat de Confederația Națională Sindicală “Cartel Alfa” ca membru al Comisiei pentru protecția socială și ocrotirea sănătății din cadrul C.E.S., fiind înlocuit domnul Adrian COJOCARU
5. Avizarea proiectelor de acte normative:
5.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare (b 202/16.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 14.05.2013)
5.2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 190/09.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 26.04.2013)
5.3. Propunere legislativă pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare (b 200/16.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 14.05.2013)
5.4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 213/16.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 14.05.2013)
5.5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 215/16.04.2013) (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 14.05.2013)
6. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R. de nominalizare a doamnei STANCIU Alis Emilia în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vrancea
7. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a doamnei ANĂSTĂSOAI Simona-Lili-Mariana în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Ialomiţa
8. Nota Serviciului Juridic privind propunerea UGIR 1903 de nominalizare a doamnei GAL Maria în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Covasna
9. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a doamnei BISCAN Liliana-Maria în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Suceava
10. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a domnului DUMITRESCU Marcel în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Neamț
11. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a domnului FĂGHIAN Cătălin în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacău
12. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R. de nominalizare a doamnei DIDU Marinela în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
13. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a doamnei BASARABESCU Doina în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
14. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a doamnei IANCULESCU Janina Alexandra în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
15. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a domnului ELISEI-UZUN Constantin în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mureș
16. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a doamnei BUTNARU Daniela în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
17. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a domnului MIC Ioan Valentin în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Satu Mare
18. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a domnului DRĂGĂNESCU Ștefan în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Giurgiu
19. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a domnului STOICULESCU Cătălin în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
20. Nota Serviciului Juridic privind propunerea C.S.D.R de nominalizare a doamnei RISTA Nicoleta Eugenia în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara
21. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R.1903 de nominalizare a doamnei IOANA Cristina Elena în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeș
22. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R.1903 de nominalizare a domnului FOCA Dan în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brașov
23. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R.1903 de nominalizare a domnului ARBUREANU Ovidiu în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Suceava
24. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R.1903 de nominalizare a domnului GHELNER Viorel Lorin în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinți
25. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a domnului ANDREESCU Tudor în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
26. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei ZAHARIA Magdula Melania în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Călărași
27. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei CIORCILĂ Constanța Irina în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Teleorman
28. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei BABOI Adela în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iași
29. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei SMĂRĂNDACHE Mihaela Camelia în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
30. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei POPA Antoaneta în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
31. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a domnului BOENGIU Radu în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Mehedinți
32. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a domnului POPA GAVRILOVICI Gioni în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bacău
33. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a domnului PAȘCA Mihai în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Alba
34. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei TRIF Arina Ioana în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bihor
35. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei NECULAI Violeta în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Galați
36. Nota Serviciului Juridic privind propunerea B.N.S de nominalizare a doamnei DASCĂLU Corina Florentina în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brașov
37. Nota Serviciului Juridic privind propunerea U.G.I.R.1903 de nominalizare a doamnei CONSTANTINESCU Adela Gabriela în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Olt
38. Nota Serviciului Juridic privind propunerea P.N.R. de nominalizare a doamnei MUSCĂ-VOICU Corina în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Galați
39. Nota Serviciului Juridic privind propunerea P.N.R. de nominalizare a doamnei ILIESCU Nicoleta Daniela în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
40. Nota Serviciului Juridic privind propunerea P.N.R. de nominalizare a doamnei MAROGA Cristiana Mădălina în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
41. Nota Serviciului Juridic privind propunerea P.N.R. de nominalizare a domnului RUSU Daniel George în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Vaslui
42. Nota Serviciului Juridic privind propunerea P.N.R. de nominalizare a doamnei FLOREA Ionela în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Hunedoara
43. Nota Serviciului Juridic privind propunerea P.N.R. de nominalizare a doamnei CRISTIAN Luminița în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Brăila
44. Nota Secretarului General al C.E.S cu privire la participarea la Reuniunea anuală a secretarilor generali ai C.E.S.-urilor din statele member ale U. E. și C.E.S.E., Atena, 25-26 aprilie 2013
45. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice cu privire la participarea domnilor Florian Costache, președinte C.E.S. și Radu Minea membru al Biroului Executiv și Plenului C.E.S., la ceremonia de investire a dl. Henri Malosse în funcția de președinte al Comitetului Economic și Social European, Parlamentul European-Bruxelles, 18 aprilie 2013
46. Diverse