Data modificării:

Ordinea de zi din 09.07.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 09.07.2015

Ordinea de zi din 09.07.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 08.07.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.05.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 04.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 11.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 18.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.06.2015 (ședință fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 2.07.2015 (ședință fără cvorum)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat (b 340/25.06.2015)
4. Aprobarea candidaturii doamnei POPA Carmen-Ecaterina, propusă de C.S.D.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
5. Aprobarea candidaturii doamnei CAMILAR Mihaela, propusă de P.N.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Iași
6. Nota Secretarului General referitoare la modificarea Statului de funcții al Secretariatului Tehnic pe anul 2015
7. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la următoarele evenimente AICESIS: Adunarea Generală, două Consilii de administrație (în vechea și noua compoziție AICESIS), cea de a 14-a Reuniune internațională a CES-urilor și Instituțiilor similare și ceremonia decernării Premiului Mileniului AICESIS, 16, 17 și 18 septembrie 2015, Moscova, Federația Rusă
8. Diverse