Data modificării:

Ordinea de zi din 09.07.2019

Plenul CES

Ordinea de zi din 09.07.2019

Ordinea de zi din 09.07.2019 ora 13:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
1.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx295/26.06.2019) (termen de avizare: 11.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - avizare amânată în ședința din data de 2.07.2019
1.2. Propunere legislativă pentru completarea art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx296/26.06.2019) (termen de avizare: 11.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - avizare amânată în ședința din data de 2.07.2019
1.3. Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică şi securitate (b281/18.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
1.4. Propunere legislativă pentru înființarea Muzeului Național "Brătianu" (b282/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL
1.5. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (b283/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL, PSD, UDMR, PMP, minorități
1.6. Propunere legislativă pentru abrogarea pct.6 de la litera B din Anexa nr. 1, precum și pentru completarea Anexei nr. 2 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (b284/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR
1.7. Propunere legislativă pentru abrogarea pct. 2 de la litera A din Anexa nr. 1, pentru completarea Anexei nr. 2, precum şi pentru modificarea pct. 5 din Anexa nr. 3 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 (b285/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR
1.8. Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului român și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos (b286/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD
1.9. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun (b287/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori USR și deputați USR, PSD, PNL, minorități
1.10. Propunere legislativă privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România (b288/19.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați minorități, PSD, PNL, PMP, ALDE, USR, UDMR, Pro România
1.11. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art. 24 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (b289/20.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori independenți, PSD, PNL, ALDE, UDMR
1.12. Propunere legislativă pentru completarea art. 13 din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă (b290/20.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori independenți, PSD, PNL, ALDE, UDMR
1.13. Propunere legislativă pentru modificarea art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției (b291/20.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori independenți, PSD, PNL, ALDE, UDMR
1.14. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (b294/20.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL, USR
1.15. Propunere legislativă pentru modificarea art. 387 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (b297/24.06.2019) (termen de avizare: 15.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: senator PSD Șerban NICOLAE
1.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală (b322/28.06.2019) (termen de avizare: 16.07.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați ALDE, PSD, PNL, USR, UDMR, PMP, Pro ROMÂNIA, minorități
2. Informare privind şedinţa BEx din data de 09.07.2019
3. Diverse