Data modificării:

Ordinea de zi din 09.08.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 09.08.2022

Ordinea de zi din 09.08.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 09.08.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, precum și a procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar (termen de avizare: 11.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – procedură de avizare reluată – avizare amânată în ședința din data de 2.08.2022 – returnare către inițiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.2. Proiect de Lege privind protecția sistemelor informatice ale autorităților și instituțiilor publice în contextul invaziei declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei (termen de avizare: 17.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (termen de avizare: 18.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 19.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.5. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind licența industrială unică (termen de avizare: 19.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri privind ocuparea funcțiilor publice prin transfer la cerere pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ" (termen de avizare: 19.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agenția Națională a Funcționarilor Publici – puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Solicitarea doamnei Daniela Bololoi, președinte al Asociației Help Autism și membru al Plenului, privind prezidarea unui grup de lucru cu privire la educația incluzivă pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, precum și Scrisoarea deschisă a Asociației The Story of Autism privind problematica accesului copiilor cu Tulburări din Spectrul Autist și Tulburări Neurologice de Dezvoltare în școlile de masă, de stat și private și necesitatea formării continue a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în Managementul copiilor cu Tulburări din Spectrul Autist și Tulburări Neurologice de Dezvoltare în clasele din școlile de masă, de stat și private
4. Solicitarea Asociației Parcul Natural Văcărești privind inițierea unui punct de vedere cu privire la legiferarea ariilor naturale urbane protejate
5. Avizarea candidaturii doamnei OANE Ilona Gabriela, propusă de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dâmbovița
6. Avizarea candidaturii doamnei MANTA Oana, propusă de Patronatul Național Român, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 19.07.2022
8. Aprobarea alocării resurselor necesare pentru efectuarea Studiului "Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică", conform minutei Comisiei temporare constituite în acest scop nr. 4873/04.08.2022
9. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 26.07.2022
10. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 02.08.2022
11. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 09.08.2022
12. Diverse

Parteneri