Data modificării:

Ordinea de zi din 09.08.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 09.08.2023

Ordinea de zi din 09.08.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 09.08.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri bugetare privind utilizarea contribuției de solidaritate instituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie (termen de avizare: 17.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 432/2010 privind inițierea și dezvoltarea schemelor de investiții verzi (termen de avizare: 18.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România (termen de avizare: 22.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Aprobarea candidaturii doamnei ȘARAPATIN Marta-Corina propusă de Confederația Națională Sindicală ”Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
4. Aprobarea candidaturii domnului LĂZĂROIU Nicolae-Puiu, propus de Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Giurgiu
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 09.08.2023
6. Diverse


Parteneri