Data modificării:

Ordinea de zi din 09.11.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 09.11.2021

Ordinea de zi din 09.11.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 09.11.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Propunere legislativă privind reglementarea statutului personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată (b498/26.10.2021) (termen de avizare: 16.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori si deputați PSD - aviz favorabil cu observaţii
2.2. Propunere legislativă privind completarea DECRETULUI- LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (b499/26.10.2021) (termen de avizare: 16.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Initiatori: senatori și deputați UDMR, deputați PNL, deputați PSD, minorități - aviz favorabil
2.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (b500/26.10.2021) (termen de avizare: 16.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR, deputați PNL, deputați PSD - aviz favorabil
2.4. Propunere legislativă privind registrul comerţului şi registrul persoanelor juridice fără scop lucrativ (b501/26.10.2021) (termen de avizare: 16.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Szabó Ödön - deputat UDMR - aviz nefavorabil
2.5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European (b502/26.10.2021) (termen de avizare: 16.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR - aviz favorabil cu observaţii
2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 24 din 27 martie 2000 (republicată) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010 (b505/26.10.2021) (termen de avizare: 16.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din data de 29 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare (b506/26.10.2021) (termen de avizare: 16.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
2.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr. 263/2010 privind sistemul de pensii publice (b507/26.10.2021) (termen de avizare: 16.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil
2.9. Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit (b509/28.10.2021) (termen de avizare: 16.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil
2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (plx537/2.11.2021) (termen de avizare: 17.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați AUR, PSD, neafiliați, minorități - aviz nefavorabil
2.11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (plx538/2.11.2021) (termen de avizare: 17.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, senatori PSD, USR, UDMR, deputați minorități - aviz favorabil
3. Proiect de acord de parteneriat între Consiliul Economic și Social și Asociația Code for Romania, având ca obiect oferirea de consultanță pe tema digitalizării sustenabile pentru CES, proiectarea de soluții digitale open-source, precum și dezvoltarea și implementarea unor soluții digitale open-source
4. Înființarea comisiei temporare, stabilirea raportorului, precum și termenul limită de realizare a studiului pe tema locuirii, propus de partea asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile, conform prevederilor art. 15 din Regulamentul de organiozare și funcționare
5. Nota Direcției Relații Internaționale și Relați Publice privind participarea CES România la Reuniunea Anuală a Președinților și Secretarilor Generali ai CES-urilor din statele membre ale UE și ai CESE, Paris 22-23 noiembrie 2021
6. Nota Direcției Relații Internaționale și Relați Publice privind participarea CES România la seminarul ”Conectarea UE”
7. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 09.11.2021
8. Diverse

Parteneri