Data modificării:

Ordinea de zi din 09.11.2023

Plenul CES

Ordinea de zi din 09.11.2023

Ordinea de zi din 09.11.2023 ora 11:00 și 14:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 09.11.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST (termen de avizare: 15.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor- avizare amânată în ședința din data de 08.11.2023 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: MJ

2.2. Proiect de Lege privind sistemul public de pensii (termen de avizare: 17.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale- avizare amânată în ședința din data de 08.11.2023 - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative (termen de avizare: 20.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Consiliul Concurenței și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului- avizare amânată în ședința din data de 08.11.2023 - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: VPM, MAI, ANAP, ANAF, ANSPDCP, ARICE, MLDPA, Med, MF, MMSS, MAE, MJ

2.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (termen de avizare: 22.11.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

Parteneri