Data modificării:

Ordinea de zi din 10.03.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 10.03.2015

Ordinea de zi din 10.03.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 10.03.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.02.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.02.2015 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.02.2015 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.03.2015 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului VLAD Alexandru, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 852 din 20 decembrie 2010, actualizată în 2014 (b 42/18.02.2015)
4.2. Propunere legislativă privind modificarea Legii Educației Naționale 1/2011 (pl-x 91/02.03.2015)
4.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
4.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016
4.5. Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (pl-x 168/04.03.2015)
5. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind scrisoarea de susținere pentru economia socială din România primită din partea Social Economy Europe la data de 24 februarie 2015
6. Aprobarea candidaturii domnului CORĂȚU Marius-Daniel, propus de B.N.S. în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
7. Diverse