Data modificării:

Ordinea de zi din 10.04.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 10.04.2014

Ordinea de zi din 10.04.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 10.04.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.02.2014
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.03.2014 (şedinţă fără cvorum)
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.04.2014 (şedinţă fără cvorum)
5. Validarea domnului DRĂGHICESCU Dragoș Nicolae, ca reprezentant al Asociației Naționale a Tinerilor Producători Agricoli din România în noul Plen CES
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
6.1. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art. 85 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b 91/4.03.2014)
6.2. Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare profesională și autorizarea interpreților în limbaj mimico-gestual din România (b 94/4.03.2014)
6.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (b 109/11.03.2014)
6.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001 (b 134/18.03.2014)
6.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
6.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 160/25.03.2014)
6.7. Propunere legislativă privind completarea art. 4 şi 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (b 162/25.03.2014)
6.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 166/26.03.2014)
6.9. Propunere legislativă-Legea antreprenorului social (b 167/26.03.2014)
7. Raportul Secretarului general referitor la studiile elaborate de CES în perioada 2011-2013
8. Propuneri pentru teme de studii ale CES pentru anul 2014
9. Nota Secretarului general cu privire la bugetul CES pentru anul 2014
10. Diverse
10.1. Informare-Adresa C.N.I.P.M.M.R. referitoare la demisia domnului Florin JIANU din Plenul CES
10.2. Informare-Adresa C.N.I.P.M.M.R. referitoare la demisia domnului Dumitru VIERU din Comisia pentru învățământ, cercetare și cultură