Data modificării:

Ordinea de zi din 10.04.2024

Plenul CES

Ordinea de zi din 10.04.2024

Ordinea de zi din 10.04.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 10.04.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:

2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Educația Continuă a Adulților 2024 - 2030 (termen de avizare: 10.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - avizare amânată în ședința din data de 3.04.2024 -returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.M.S.S., M.I.P.E., M.C.I.D., M.F.T.E.S., M.F., M.J.

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (termen de avizare: 19.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale de Educație Financiară 2024-2030 (termen de avizare: 23.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației - procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Științe Medicale (b149/18.03.2024) (termen de avizare: 12.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Corneliu Florin BUICU - deputat PSD - aviz favorabil

2.5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b150/18.03.2024) (termen de avizare: 12.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Corneliu Florin BUICU - deputat PSD - aviz nefavorabil

2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (b151/18.03.2024) (termen de avizare: 12.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil

2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (b152/18.03.2024) (termen de avizare: 12.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - aviz nefavorabil

2.8. Propunere legislativă privind Inteligența Artificială (b154/19.03.2024) (termen de avizare: 12.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați neafiliați și minorități - aviz nefavorabil

2.9. Propunere legislativă privind acordarea unor facilități fiscale sub forma unor reduceri/scutiri de la plata impozitelor pentru familiile și persoanele care adoptă câini comunitari (b155/19.03.2024) (termen de avizare: 12.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați AUR și neafiliați - aviz nefavorabil

2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii (b156/19.03.2024) (termen de avizare: 12.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil

2.11. Propunere legislativă pentru instituirea primei săptămâni din luna octombrie ca ”Săptămâna Prevenției Gripei în România” (b157/19.03.2024) (termen de avizare: 12.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD, deputați PNL, USR, minorități - aviz favorabil

2.12. Propunere legislativă pentru amenajarea, administrarea și conservarea traseelor pedestre de interes național în scop recreativ (b158/21.03.2024) (termen de avizare: 12.04.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil

3. Aprobarea prelungirii termenului de realizare a punctului de vedere referitor la propunerile Ministerului Muncii și Solidarității Sociale privind armonizarea legislației în vigoare cu prevederile Convenției nr. 190 OIM privind eliminarea hărțuirii și violenței din lumea muncii (proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii), prevăzut la art. 3 din Hotărârea Plenului nr. 60/03.04.2024
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 10.04.2024
5. Diverse