Data modificării:

Ordinea de zi din 10.07.2014

Plenul CES

Ordinea de zi din 10.07.2014

Ordinea de zi din 10.07.2014 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 10.07.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.05.2014
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.05.2014 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 29.05.2014 (ședință fără cvorum)
2.4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 17.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.6. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 24.06.2014 (ședință fără cvorum)
2.7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 3.07.2014 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului MARIN Florian, ca reprezentant al B.N.S. în Plenul CES, fiind astfel înlocuit domnul POROȘNICU Alexandru
4. Validarea domnului DIȚĂ Adrian, ca reprezentant al Fundației pentru SMURD în noul Plen CES
5. Validarea domnului RUBA Sergiu Radu, ca reprezentant al Asociației Nevăzătorilor din România în noul Plen CES
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
6.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
7. Aprobarea candidaturii domnului STĂNILOIU Claudiu, propus de C.N.S. CARTEL ”ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Sibiu
8. Diverse
8.1. Adresa Ministerului Justiției referitoare la solicitarea de efectuare a demersurilor legale în vederea declanșării procedurii de ocupare a postului vacant de asistent judiciar la Tribunalul București