Data modificării:

Ordinea de zi din 10.07.2018

Plenul CES

Ordinea de zi din 10.07.2018

Ordinea de zi din 10.07.2018 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 19.06.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.07.2018
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (termen de avizare: 16.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă planificată pentru data de 16.07.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi, ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare şi observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare şi observaţie - Obs.: lipsă aviz M.J.
3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilţ Sud” (termen de avizare: 19.07.2018, conform prevederilor ait. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Energiei
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.J.
3.3. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă (termen de avizare: 20.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea m*. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Sănătăţii
- Comisia pentru dezvoltare economică. competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proied de aviz favorabil - Obs.: avize complete
3.4. Propunere legislativă pentru modificarea art. 47 din Legea locuinţei nr. l 14/1996 (b332/19.06.2018) (termen de avizare: 16.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi PMP
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă planificată pentru data de 16.07.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială. incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
3.5. Propunere legislativă pentru completarea art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b339/21.06.2018) (termen de avizare: 16.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă planificată pentru data de 16.07.2018
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
4. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind modificarea componenţei
delegaţiei CES desemnate să participe la Adunarea Generală şi Consiliul de Administraţie ale AICESIS, precum şi la un Birou UCESIF, evenimente ce vor avea loc la sediul Consiliului Economic, Social şi de Mediu de la Paris, Franţa, în zilele de 17 şi 18 septembrie 2018
5. Informare privind şedinţa BEx din data de 10.07.2018
6. Diverse