Data modificării:

Ordinea de zi din 10.09.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 10.09.2015

Ordinea de zi din 10.09.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 10.09.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 20.08.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.08.2015 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.09.2015 (ședință fără cvorum)
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (b 342/29.06.2015)
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea alineatul (1) al articolului 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 401/25.08.2015)
4. Aprobarea candidaturii doamnei PAVEL Cristina, propusă de Confederația Patronală CONCORDIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
5. Nota Secretarului General referitoare la modificarea Statului de funcții al Secretariatului Tehnic pe anul 2015
6. Propunere de modificare a ROF CES, conform Legii nr. 248/2013, modificată și completată prin Legea nr. 222/2015
7. Informarea dlui Radu Dumitru Maximilian MINEA referitoare la situația actuală a ramurii Cercetare Științifică-Dezvoltare Tehnologică, iulie 2015
8. Diverse