Data modificării:

Ordinea de zi din 10.10.2017

Plenul CES

Ordinea de zi din 10.10.2017

Ordinea de zi din 10.10.2017 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 03.10.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.09.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
3.1. Propunere legislativă pentru modificarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx.291/25.09.2017) (termen de avizare: 10.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: senatori şi deputaţi P.S.D.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.2. Propunere legislativă pentru completarea art. 99 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx.292/25.09.2017) (termen de avizare: 10.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi P.M.P.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) proiect de aviz favorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil
3.3 Propunere legislativă pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (plx.293/25.09.2017) (termen de avizare: 10.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputat P.M.P.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz nefavorabil
3.4. Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr. 258 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx.294/25.09.2017) (termen de avizare: 10.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputaţi P.N.L.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
- Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
3.5. Proiect de Lege privind distribuţia de asigurări (termen de avizare: 17.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.F.P.
- Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - şedinţă programată în data de 09.10.2017
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 09.10.2017
- Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială (C6) - şedinţă programată în data de 09.10.2017
3.6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 18.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 09.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 09.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 09.10.2017
3.7. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea articolului 109 alineatul (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare (termen de avizare: 18.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 09.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 09.10.2017
- Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - şedinţă programată în data de 09.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 09.10.2017
3.8. Proiect de Lege privind Statutul inspectorului de muncă (termen de avizare: 18.10.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: M.M.J.S.
- Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - şedinţă programată în data de 09.10.2017
- Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 09.10.2017
- Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - şedinţă programată în data de 09.10.2017
4. Raportul de audit public intern referitor la misiunea ”Evaluarea legalităţii organizării şi funcţionării CES, de la încetarea mandatului vechiului Plen, până la constituirea noului Plen, precum şi verificarea legalităţii dosarelor validate de Secretarul General pentru constituirea noului Plen”
5. Diverse