Data modificării:

Ordinea de zi din 10.11.2015

Plenul CES

Ordinea de zi din 10.11.2015

Ordinea de zi din 10.11.2015 ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 10.11.2015 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului:
2.1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.10.2015
2.2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.10.2015 (ședință fără cvorum)
2.3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 3.11.2015 (ședință fără cvorum)
3. Validarea domnului STĂNCIULESCU Ion, ca reprezentant al U.G.I.R. în Plenul CES
4. Validarea domnului ȘOFRON Dumitru-Cristian, ca reprezentant al B.N.S. în Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură
5. Validarea domnului ȘTEFAN Niculae, ca reprezentant al B.N.S. în Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă
6. Validarea domnului GODEANU Radu-Valentin, ca reprezentant al U.G.I.R. în Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate
7. Validarea doamnei LĂCĂTUȘ Ruxandra-Cornelia-Ileana, ca reprezentantă a U.G.I.R. în Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură
8. Avizarea proiectelor de acte normative:
8.1. Propunere legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățământului preuniversitar (plx760/02.11.2015)
8.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea procentului maxim de delegare al obligațiilor de stocare ce revin operatorilor economici care au obligația de constituire a stocurilor de urgență, în anii 2016 și 2017
8.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică “Amenajarea Hidroenergetică Răstolnița”
8.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropiere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “S.N.G.N. ROMGAZ S.A.-Conducta de aducțiune a sondei 15 Bilciurești”, județul Dâmbovița
8.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “S.N.G.N. ROMGAZ S.A.-Instalație tehnologică de suprafață la sonda 4 Bătrânești, județul Bacău”
8.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2015 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
9. Aprobarea candidaturii doamnei GĂINĂ Ioana, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
10. Aprobarea candidaturii doamnei GRIGORE Cătălina, propusă de B.N.S., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Prahova
11. Diverse