Data modificării:

Ordinea de zi din 10.12.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 10.12.2021

Ordinea de zi din 10.12.2021 ora 11:30 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 10.12.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale (termen de avizare: 23.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Aprobarea proiectului de budget al Consiliului Economic și Social pentru anul 2022
4. Informare privind sedinta Biroului Executiv din data de 10.12.2021


Parteneri