Data modificării:

Ordinea de zi din 11.01.2022

Plenul CES

Ordinea de zi din 11.01.2022

Ordinea de zi din 11.01.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 11.01.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (termen de avizare: 20.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006 (termen de avizare: 21.01.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Aprobarea propunerilor părții patronale formulate în vederea includerii în calendarul de studii și analize pentru anul 2022
4. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea domnului Ștefan TEOROC ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social
5. Proiect de Hotărâre a Plenului privind validarea domnului Liviu APOSTOIU ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social
6. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 14.12.2021
7. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 30.12.2021
8. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 11.01.2022
9. Diverse

Parteneri