Data modificării:

Ordinea de zi din 11.02.2021

Plenul CES

Ordinea de zi din 11.02.2021

Ordinea de zi din 11.02.2021 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 11.02.2021
2. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Augustin HAGIU ca vicepreședinte al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
3. Proiect de Hotărâre a Plenului cu privire la validarea domnului Dragoș MIHALACHE ca membru al Biroului Executiv al Consiliului Economic și Social, din partea confederațiilor patronale
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
4.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991 (termen de avizare: 19.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor
4.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (termen de avizare: 19.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale
4.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (termen de avizare: 19.02.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor
5. Aprobarea execuției bugetare a Consiliului Economic și Social la data de 31.12.2020
6. Aprobarea proiectului de Hotărâre a Plenului cu privire la procedura de desfășurare a ședințelor Plenului și ale comisiilor de specialitate în sistem de videoconferință
7. Informare - Adresa domnului Augustin Hagiu, membru al Plenului, cu privire la proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
8. Informare - Nota Direcției Juridice, Resurse Umane și Salarizare cu privire la acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor unui salariat din cadrul Secretariatului Tehnic
9. Aprobarea proiectului minutei şedinţei online a Plenului din data de 04.02.2021
10. Diverse

Parteneri